Per què els avis de la Prehistòria vivien menys que els nostres avis actuals?

 A cinquè hem estat treballant la manera de viure de l'etapa de la Prehistòria. Hem estudiat on vivien, de què s'alimentaven, quins perills corrien que feien que no poguessin viure gaire anys. L'itinerari s'ha complementat amb una sortida molt interessant a les coves del Toll i amb una representació final d'una escena típica del Paleolític o Neolític. També s'ha treballat les manifestacions artístiques pròpies d'aquella època, com són les pintures rupestres. 

Comentaris