PER QUÈ ELS VAIXELLS SÓN DE FERRO I NO DE SURO?

 Aquest itinerari s'inicià quan l'alumnat va rebre el missatge d'un raier, on els demanava que investiguessin com es pot construir un rai que suri.

A partir d'aquí van començar a investigar qui són els raiers, quina és la feina que feien i per quins rius de Catalunya baixaven.

El raier també els preguntava si seria possible construir una plataforma que surés de ferro o de suro. A partir d'aquí l'alumnat va pensar com són, aquests dos materials, i en van fer un dibuix. Posteriorment els vam donar un tros de ferro, un de suro i lupes per poder observar més acuradament aquests dos materials. En acabat en equips de treball van apuntat les coses que van observar i vam fer una posada en comú general a l'aula.

Uns dies més tard, per tal d'observar les diferents propietats dels materials, van fer tres experiments. Es va fer servir el mètode científic per tal de resoldre una sèrie d'hipòtesi plantejades.
Van treballat la flotabilitat, observant el temps que tarden les dues plaques a enfonsar-se. També van poder comparar si la mida de les plaques influeix a l'hora d'enfonsar-se més ràpid o menys.
A continuació van experimentar si el pes de les plaques fa que es vessi més o menys aigua.
Finalment van comprovat la duresa dels dos materials.
En acabat cada experiment l'alumnat apuntava, en equips de treball, les seves observacions en una fitxa i en vam fer una posada en comú.

Un cop, l'alumnat ha estudiat les característiques dels materials, han fet un disseny per a poder construir la seva maqueta, s'ha distribuït els materials que havia de portar cadascú i tot seguit han començat a construir els seus rais.
Perquè els rais surin prèviament han treballat moltes coses, com la flotabilitat, la densitat de l'aigua i els altres materials, com influeix l'aire en el fet que surin les coses i la permeabilitat.  Abans de fer la seva exposició oral, l'alumnat va comprovar (a la pica o en cubells d'aigua) si el seu rai surava o no.

L'alumnat ha après molt i les maquetes han quedat molt bé! Ahhh! i totes han surat!


Comentaris