POT HAVER-HI VIDA EN UN ALTRE PLANETA DEL SISTEMA SOLAR?


 Comencem aquest itinerari amb moltes preguntes i ganes de saber moltes coses d'aquest tema, per això el primer que fem és apuntar en uns fulls grans el que sabem.

 


Per tal de començar a investigar, tot partint d'uns vídeos, l'alumnat resol una sèrie de preguntes fent servir diverses tècniques de treball cooperatiu, partint d'una tècnica cooperativa simple (1-2-4), acabem fent-ne una de complexa, els 4 savis, on l'alumnat s'haurà especialitzat en dos dels planetes del sistema solar i explicarà a la resta del seu equip la informació que ha après.


Per acabar de consolidar tots els coneixements apresos l'alumnat, en equips de treball, elabora una maqueta sobre el sistema solar.


Finalment fan unes exposicions orals per explicar a la resta dels seus companys la seva maqueta.


Comentaris