Com és la boca per dins?

Després de parlar i fer hipòtesis sobre la pregunta; "Com es que ens cauen les dents?", vam dur a terme l’estructura cooperativa el foli giratori contestant aquestes preguntes: 


- Com és la boca per dins?  
- Totes les dents de la meva boca són iguals?
- Quantes en tinc?   Per fer l'activitat, vam seguir les instruccions següents:


a. L’alumne 1 haurà d’agafar el «foli giratori» i començar a escriure la seva aportació.


b. Els altres alumnes (alumnes 2, 3 i 4) haureu d’estar pendents del que l’alumne 1 escriu i de corregir-lo, si és necessari. Tot l’equip és responsable del que s’ha escrit en el «foli giratori», no només de la seva part, ja que el que s’avaluarà és el resultat final.


c. L’alumne 1 haurà de passar el «foli giratori» al company del costat seguint la direcció de les agulles del rellotge i, llavors, l’alumne 2 haurà de continuar el text amb la seva aportació.


d. I així successivament fins que tots els membres de l’equip hi hagin participat i fins
que l’activitat plantejada s’hagi acabat.

Per acabar, els i les portaveus han comentat les aportacions de l’equip i hem anat anotant els coneixements previs de l’alumnat. A continuació podeu veure tot el procés. 

Comentaris