ON VAN NÈIXER?

Un cop els hi van preguntar als seus avis i àvies, van portar l'entrevista a classe. A partir de les respostes dels avantpassats, ho van posar en comú en petit grup i després entre tots i totes vam omplir una gràfica per tal de conèixer la procedència dels avis i àvies materns i paterns amb 3 colors diferents: De Catalunya (blau), De la resta d’Espanya (verd)  i de la resta del Món (vermell).
 Comentaris