Iniciem el blog de SUMMEM


Avui iniciem els blocs que ens portaran a conèixer els itineraris que van realitzant l’alumnat, donant-vos l’oportunitat de conèixer el dia a dia del que va succeint a les aules. L’objectiu és que aquest bloc ens acompanyi al llarg de l’escolaritat de l’alumne.
Aquest projecte SUMMEM es va iniciar el curs 2015-16 en el curs de 5è de Primària i, ara en aquest moment a l’escola ja està implantat a tot els cursos d’Infantil i Primària.
SUMMEM vol transmetre motivació, convivència, compromís. És la recopilació del coneixement des de diferents àrees. Sabem que l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències, per tal d'integrar-les. Perquè el procés d’aprendre és social, cal sumar i fomentar la cooperació. Tot això es concreta a les aules amb aquests itineraris d’aprenentatge.
Comentaris